رسانه تخصصی روابط بین الملل

دیپلماسی پلاس

قدرت نظامی ایران قابل مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست/ چین آماده ورود نظامی به منطقه است/ انرژی غرب آسیا دیگر برای امریکا جذاب نیست

ظهور قدرت نوظهوری به نام چین در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی پرسش های مختلفی را در محافل تحلیلی به وجود آورده است.

ادامه مطلب »