رسانه تخصصی روابط بین الملل

تحلیل جهان

کنکاشی در انقلاب

نویسنده: علی اسدیان، کارشناسی ارشد علوم سیاسی انقلاب جنبش اعتراض آشوب هر کدام معنای مختص خود را دارا هستند نه مردم عادی و نه نظریه

ادامه مطلب »

معایب لیبرالیسم

اندیشه ی چپ که مجموعا شامل اندیشه های  مارکسیستی، سوسیالیستی وکمونیستی می‌شود جدیدا در حال زوال است. اما چرا در حال زوال اندیشه ای که

ادامه مطلب »