رسانه تخصصی روابط بین الملل

اسفند ۱۴, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هزینه جنگ‌های آمریکا

موسسه صلح ران پال در مقاله‌ای هزینه‌های جنگ‌های آمریکا برای ملت آمریکا را بررسی کرده و رفتار دولت‌های آمریکا در این باره را مستبدانه خوانده

ادامه مطلب »